Discriminatie

Bij alle vormen van Discriminatie kunt u een gespecialiseerde advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt. 

Onder discriminatie wordt verstaan: “Het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. U kunt gediscrimineerd zijn op: • Ras, • Afkomst, • Geslacht, • Leeftijd, • Geaardheid.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt of er sprake is van discriminatie, maar de rechter doet uitspraken over een strafbaar feit, (on)terechte ontslag en over (hoogte) schadevergoedingen. U kunt hiervoor een gespecialiseerde advocaat inschakelen:

Voor rechtshulp als verdachtegetuige of slachtoffer kunt u een strafrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Voor civiele rechtshulp als werknemer of ambtenaar kunt u een arbeidsrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Voor rechtshulp bij procedures en schadevergoeding kunt u een aansprakelijkheidsrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt

Het kan voorkomen dat zowel een strafrechtelijke procedure via een aangifte als een procedure bij de CGB op grond van de AWGB (Algemene Wet Gelijke Behandeling) kan worden opgestart. 

Bij arbeidsmarktdiscriminatie kunt u het (niet bindend) advies van de NVP die de sollicitatieprocedure toetst gebruiken bij het eisen van schadevergoeding bij de rechter. 

Discriminatie van A t/m Z

A B D E G H I L M O R S V Z