Maatschappelijke Zaken

Maatschappelijke zaken melden via Meld.nl.

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe de overheidbesluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn. De gebieden zijn zeer uiteenlopend, denk aan: Belastingen, toeslagen, uitkeringen, PGB, Wmo, vergunningen, vreemdelingenrecht en werk en inkomen (uwv). Voor rechtshulp bij bezwaar, beroep, bestuurlijke boetes, vergunningen geweigerd en overige overheids kwesties kunt u een bestuursrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt

Voor rechtshulp bij aardbevingsschade en aansprakelijkheid kunt u een advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt

Voor rechtshulp bij o.a. afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheidingen, verdeling van de boedel, alimentaties, adoptie, leerplichtzaken, onder toezicht-stelling of uithuisplaatsing van kinderen, wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), ouderlijk gezag, huisverbod, erkenning ontkenning vaderschap, curatele, bewind en mentorschap kunt u een familierecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Maatschappelijke Zaken van A t/m Z

A B C D E G H I J K L M N O P R S U V W Z