Familierecht Advocaat


Familierecht Advocaat inschakelen viaHet Juridisch Meldpunt.
Voor veel zaken kunt u kiezen voor mediation.

Voor rechtshulp bij o.a. afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheidingen, verdeling van de boedel, alimentaties, adoptie, leerplichtzaken, onder toezicht-stelling of uithuisplaatsing van kinderen, wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), ouderlijk gezag, huisverbod, erkenning ontkenning vaderschap, curatele, bewind en mentorschap kunt u een familierecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Het personen- en familierecht houdt zich bezig met familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen en is een onderdeel van het Burgerlijk recht en is opgenomen in het eerste boek (BW). In o.a boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden. Nalatenschap en erfenissen zijn een apart rechtsgebied, namelijk: erfrecht. Zaken met betrekking tot kinderen zijn gezag, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, afstamming en ontkenning erkenning vaderschap. Heeft u hier vragen over dan kunt u bij onze personenfamilierecht advocaten terecht. Meest voorkomende zaken zijn echtscheidingen waarbij de laatste jaren via mediation in harmonie uit elkaar word gegaan. 

Voor rechtshulp bij naturalisatie kunt u een vreemdelingen-bestuursrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Familierecht Advocaat van A t/m Z

A B C E F G H I J K M N O P S T U V Z