Mediation

Mediation inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Veel conflicten die in vroege stadium opgelost hadden kunnen worden, leiden vaak tot langslepende procedures met onbevredigende uitkomsten. U kunt dit voorkomen door mediation van Het Juridisch Meldpunt in te schakelen.

Mediation kan in uiteenlopende zaken als oplossing geboden worden. Voordelen van het inschakelen van een mediator is: overleg onder begeleiding, afspraken maken onder begeleiding, communicatie direct met elkaar, juridische en emotionele ondersteuning, lang voortraject, kort juridisch traject, sommige verzekeraars vergoeden mediationkosten.

De mediator brengt acceptatieproces op gang, geeft voorlichting over de procedure, bemiddelt, draagt ideeën aan, creëert draagvlak, zorgt voor harmonie en bevordert snelle juridische afhandeling. 

Het kan voorkomen dat de communicatie tussen uw ex partner, een zakenpartner, de aandeelhouders, de overheid of personeel binnen uw bedrijf ernstig is verstoord. De Mediator is een alternatieve wijze van geschiloplossing, ook bekend als ‘begeleid onderhandelen’.

De mediator gaat niet na wie gelijk heeft maar dat eerst de werkelijke belangen van partijen op tafel komen, zodat partijen daarna op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing. Als de bereidheid er is om tot een een duurzame oplossing te komen, dan is mediation de oplossing. 

Mediation van A t/m Z

A B E F G K L O S