Mediation

Mediation inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Veel geschillen die in vroege stadium opgelost hadden kunnen worden, leiden vaak tot langslepende procedures met onbevredigende uitkomsten. U kunt dit voorkomen door mediation in te schakelen. Mediation kan in uiteenlopende zaken als oplossing geboden worden. Voordelen van het inschakelen van een mediator is: overleg onder begeleiding, afspraken maken onder begeleiding, communicatie direct met elkaar, juridische en emotionele ondersteuning, lang voortraject, kort juridisch traject, sommige verzekeraars vergoeden mediationkosten. Vaak wordt de kosten gedeeld tussen de partijen. 

De mediator brengt acceptatieproces op gang, geeft voorlichting over de procedure, bemiddelt, draagt ideeën aan, creëert draagvlak, zorgt voor harmonie en bevordert snelle juridische afhandeling. 

Het kan voorkomen dat de communicatie tussen uw ex partner, een zakenpartner, de aandeelhouders, de overheid of personeel binnen uw bedrijf ernstig is verstoord. De Mediator is een alternatieve wijze van geschiloplossing, ook bekend als ‘begeleid onderhandelen’.

De mediator gaat niet na wie gelijk heeft maar dat eerst de werkelijke belangen van partijen op tafel komen, zodat partijen daarna op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing. Als de bereidheid er is om tot een een duurzame oplossing te komen, dan is mediation de oplossing. 

Mediation van A t/m Z

A B E F G K L O S