Medisch Recht Advocaat

Medisch Recht Advocaat inschakelen bij alle zaken over zorg en gezondheid via Het Juridisch Meldpunt.

Vanaf 25-05-2018 zal de nieuwe privacywetgeving in werking treden: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorgaanbieders zullen meer moeten meer doen om de privacy- en gegevensbescherming te bevorderen. De AVG geeft patiënten ook meer rechten.

U heeft recht op: rectificatie bij onjuiste persoonsgegevens – wissen van gegevens als u wilt dat de gegevens niet bewaard worden – bezwaar maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. Schakel ons Medisch Recht Advocaat in. 

Veranderingen in de zorgsector en de taken die zorgverzekeraars en gemeenten bij hebben gekregen leiden tot veel vragen, misstanden of klachten bij zorgbehoevenden. Het Juridisch Meldpunt zal per situatie u naar gespecialiseerde advocaten en juristen op het gebied van zorg verwijzen. 

  • Geeft de gemeente geen ondersteuning die u volgens de Wmo hoort te krijgen.
  • U heeft langdurige en intensive zorg volgens de Wlz nodig maar CIZ geeft u niet de juiste indicatie.
  • Zijn er geschillen met uw zorgverzekeraar.
  • Komt de gemeente haar Jeugdwet zorgplicht om de juiste zorg en ondersteuning aan uw kind te bieden niet na.
  • Heeft u geschillen over Persoonsgebondenbudget (Pgb) met CIZ, de gemeente of SVB.
  • U heeft klachten over handelen en beoordeling zorgverlener, (second opinion) en medisch dossier. 
  • U bent chronische ziek en u krijgt niet de financiële middelen om de kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen te dekken. 

Gezondheidsrecht omvat o.a. de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), het medisch tuchtrecht, geneesmiddelenwetgeving, het psychiatrisch patiëntenrecht, het klachtrecht, het medisch tuchtrecht en het medische aansprakelijkheidsrecht. De wetten moeten erop toezien dat de rechten van de patiënt, zorgverleners en zorgaanbieders beschermt wordt.

Voor rechtshulp bij discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte bij sollicitatie en aansprakelijkheid en schadevergoeding kunt u  een aansprakelijkheidsrecht advocaat inschakelen, bij beroep of bezwaar beslissing UWV-arts kunt u een bestuursrecht advocaat inschakelen, bij onterechte ontslag een arbeidsrecht advocaat inschakelen en bij tuchtrechtelijke procedures een tuchtrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt

Art. 4, sub a, b, c en d WGBH/CZ verbod op discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte bij solliciteren. U kunt het (niet bindend) advies van de NVP die de sollicitatieprocedure toetst gebruiken bij het eisen van een schadevergoeding bij de rechter.

Voor rechtshulp bij medische vragen, klachten of geschillen, schade of schending zorgplicht kunt u een medisch recht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt. 

Heeft u letselschade opgelopen op het werk door een arbeidsongeval of beroepsziekte, in het verkeer, door een whiplash, door een medische fout, bij mishandeling of ‘n zedendelict, door ‘n ondeugdelijk of gebrekkig product of door een andere oorzaak, dan kunt u letselschade melden. Voor rechtshulp bij letselschade kunt u een letselschade advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.   

Medisch Recht Advocaat van A t/m Z

A B C D E F G K L M O P S T V W Z