Onderzoek


Forensisch opsporingswerk, contra-expertise, Forensisch Biometrisch– en Digitaal onderzoek laten verrichten door digitaleprivé-, bedrijfsrecherche, dronepiloot, forensisch accountant, forensisch onderzoeksbureau en forensisch LAB via: Meld.nl

OpsporingswerkForensisch Fraude onderzoek en Fraude Audit bij fraude, geschillen, schade- en integriteitskwesties laten verrichten door digitaleprivé-, bedrijfsrecherche,forensisch accountant, forensisch auditor en forensisch LAB.  

Bij blootstelling aan chemische stoffen worden luchtmetingen en bloedmonsters afgenomen om vast te stellen wat de oorzaak van een vergiftiging is. Forensisch milieu-onderzoek en contra-expertise bij milieudelicten instellen.  

Voor rechtshulp bij cold case zaken kunt u als verdachte, ten onrechte veroordeelde, getuige of nabestaande een strafrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Voor milieuadviezen, milieuonderzoeken, inspecties, metingen, inventarisaties, etc, kunt u een milieu- advies en onderzoeksbureau inschakelen. 

Onderzoek van A t/m Z

A B C D F I P R V Z