Schadevergoeding Eisen

Schadevergoeding eisen via Het Juridisch Meldpunt.

Voor screening, bemiddeling en aandragen van uw zaak; ga naar dit formulier

Hulp nodig als gedaagde of eiser bij schadeclaims, wettelijke aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, (letsel)schade, geschillen en procedures? Laat uw melding screenen door Meld.nl.

U wilt schadevergoeding eisen: De verplichting tot het moeten betalen van schadevergoeding is als er sprake is van Wanprestatie (niet nakomen) van een overeenkomst, op grond van de wet, op grond van de gesloten overeenkomst zelf. Onrechtmatige daad: Een onrechtmatige daad, schade, toerekenbaarheid aan de ‘dader’, verband tussen onrechtmatige daad en schade, indien er een norm is geschonden en arbeidsongeval. Als vermogensschade komt in aanmerking voor schadevergoeding: geleden verlies, misgelopen winst, kosten ter voorkoming of beperking van schade, kosten ter vaststelling van schade, kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid, incassokosten. 

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals: smartengeld – medische kosten – materiële schade – inkomensschade – verlies zelfwerkzaamheid – wettelijke rente – kosten voor deskundige bijstand.

Als slachtoffer van een misdrijf kunt u zich bij een strafrechtelijke procedure in een strafzaak als benadeelde partij voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. Zou er geen sprake zijn van een strafzaak of zou de schadebepaling te gecompliceerd zijn om in een strafzaak behandeld te worden dan kunt u via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Schadevergoeding Eisen van A t/m Z

A B C D F G I K L M O S V W Z