Schadevergoeding Eisen

Schadevergoeding Eisen via Het Juridisch Meldpunt

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Hulp nodig als gedaagde of eiser bij schadeclaims, wettelijke aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, (letsel)schade, geschillen en procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

U wilt schadevergoeding eisen: De verplichting tot het moeten betalen van schadevergoeding is als er sprake is van Wanprestatie (niet nakomen) van een overeenkomst, op grond van de wet, op grond van de gesloten overeenkomst zelf. Onrechtmatige daad: Een onrechtmatige daad, schade, toerekenbaarheid aan de ‘dader’, verband tussen onrechtmatige daad en schade, indien er een norm is geschonden en arbeidsongeval. Als vermogensschade komt in aanmerking voor schadevergoeding: geleden verlies, misgelopen winst, kosten ter voorkoming of beperking van schade, kosten ter vaststelling van schade, kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid, incassokosten. 

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals: smartengeld – medische kosten – materiële schade – inkomensschade – verlies zelfwerkzaamheid – wettelijke rente – kosten voor deskundige bijstand.

Als slachtoffer van een misdrijf kunt u zich bij een strafrechtelijke procedure in een strafzaak als benadeelde partij voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. Zou er geen sprake zijn van een strafzaak of zou de schadebepaling te gecompliceerd zijn om in een strafzaak behandeld te worden dan kunt u via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding. 

Schadevergoeding Eisen van A t/m Z

A B C D F G I K L M O S V W Z